Gi group spa

Magazziniere -turni notturni-

San Giovanni Teatino

Gi group spa

Etjca S.p.a.

SALDATORE FILO/ELETTRODO ESPERTO

San Giovanni Teatino

Etjca S.p.a.

Barbara

Badante

San Giovanni Teatino

Barbara

Metodo sas

Responsabile magazzino

San Giovanni Teatino

Metodo sas

C'arte srl

Magazziniere

San Giovanni Teatino

C'arte srl

GI GROUP SPA

Magazziniere

San Giovanni Teatino

GI GROUP SPA

Cooperativa LA CLESSIDRA

Badante

San Giovanni Teatino

Cooperativa LA CLESSIDRA